Kapel (1908) op locatie vroegere parochiekerk

RK begraafplaats H. Catharina

Profiel begraafplaats

Zeer mooie R.K. begraafplaats (tot 1907 kerkhof), bestaande uit een historisch deel en enkele jongere delen. Aansluitend is een Algemene Begraafplaats Papenhoven aangelegd (1982). De begraafplaats geniet een beschemrde status op grond van de Erfgoedwet, is deels ommuurd en heeft diverse bijzondere monumenten, waaronder: de kapel (1911), een grafsteen uit 1776, een lijkenhuisje, een oorlogsgraf/monument 1940-1945 en diverse graven die meer dan een euw oud zijn.

Foto's

Bron: Sfeerbeelden Papenhoven

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Aula (of kerk)
 • Koffiekamer
 • Familiekamer
 • Muziek installatie
Soort graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
 • ASBESTEMMING
  • urn bijzetten in/op bestaand graf
  • gedenkobjecten
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • rooms katholiek
 • OVERIG
  • oorlogsgraven

Geschiedenis of oorsprong

In het begin der 13e eeuw stond er een voorloper van de latere kerk met kerktoren op het huidige kerkhof aan de Oude Kerkstraat. In 1400 worden de hoofdkerk (ecclesia) in Papenhoven en de daaronder vallende H. Kruiskapel (beneficium simplex) in Grevenbicht voor het eerst genoemd. In de parochienaam wordt Papenhoven als eerste vernoemd omdat Grevenbicht met de H. Kruiskapel, van oudsher onder deze parochie valt. ˝De Souvereine Raad van Gelderland te Roermond verleent op 29-04-1776 aan het hoogweerdig en illustre Capittel van Susteren octroy om tot opbouwing van de kerck van Papenhoven te negotieeren eene somme van vijfthien duijsent en seven hondert guld, deses lants cours, en daervoor te verhypotiseeren de thiende en jaerlijcksen pacht, welcke voorss. Capittel onder de heerlijckheijt Papenhoven jaerlijcks heeft in te trecken." Bij de bouw der kerk moeten de oude grafstenen vernield zijn. Slechts één grafsteen daterend voor 1776 is nog op het tegenwoordige kerkhof aanwezig: een groot hardstenen kruis met jaartal: ˝Hier ligt begraven den eersamen Theodorus Hamers is gestorven den 2 September in het jaer ons Heeren 1764."

In 1905 wordt gestart met de bouw van een nieuwe kerk voor een parochie bestaande uit twee dorpen, gelegen op het middelpunt tussen de voormalige twee kerken. Hoofddoel van deze nieuwe kerk in het midden was: eenheid in de parochie. Voor dit nobele doel werden twee zware offers gevraagd: de sloop van de H. Kruiskapel en de parochiekerk in Papenhoven met haar oude toren. Als pleister op de wonde werden in 1911 en 1913 twee kapelletjes gebouwd: één op het kerkhof, ter plaatse van de oude kerk, en één vervanger voor de vroegere H. Kruiskapel.

Openingstijden

Doorlopend geopend

Tarieven 2023

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 450,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Grafrecht 1.086,00
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 1.536,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 76,80
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 40,60

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Grafdelven en opruimkosten worden separaat in rekening gebracht. Grafonderhoud kan tegen betaling worden geregeld.

Aantal personen per graf: 3
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 50 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 50 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Jaarlijkse kosten vanaf
Huurkosten 1.086,00
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 1.086,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 54,30
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 18,10

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Grafdelven en opruimen worden separaat in rekening gebracht. Grafonderhoud wordt tegen betaling uitgevoerd.

Aantal urnen per graf: 3
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 50 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 47 jaar

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
RK begraafplaats H. Catharina
Oude Kerkstraat /Julianalaan 1
6124 BD Papenhoven
Contact
Dhr. G.H.J.M. Theelen
T: 0464858023
http://www.parochieborn.nl
Klik hier voor een routebeschrijving