R.K. Begraafplaats Hogewal Woerden

Profiel begraafplaats

R.K. Begraafplaats “Hogewal”

Pax Christi Locatie H Bonaventura heeft in Woerden een eigen begraafplaats aan de Hogewal. Deze ligt, in het verlengde van de gesloten- Algemene Gemeentelijke begraafplaats , op de hoek Hogewal/Torenwal.
Er is in Woerden ook een gemeentelijke begraafplaats Rijnhof met een katholiek gedeelte. De parochianen bepalen zelf de keuze waar men begraven wordt.

Onze begraafplaats nu
Dankzij de hulp van veel vrijwilligers kunnen we weer trots zijn op de R.K begraafplaats Hogewal. Het baarhuisje (onderhoudsruimte)- toegangspoort, afscheidingen tussen de graven zijn gerenoveerd. Er zijn banken geplaatst en recentelijk een vorstvrije watertappunt. We hebben ook een eigentiijdse open aula.

Van de kerk naar de begraafplaats Hogewal
In de regel loopt men vanuit de kerk gezamenlijk in een tocht naar de begraafplaats de ”Hogewal”. Dit geeft een heel bijzonder gevoel, veel anders dan in auto’s moeten verplaatsen naar een begraafplaats elders. Na afloop is het mogelijk in ons parochiecentrum De Dam een koffietafel te gebruiken of onder het genot van een kopje koffie of drankje na te praten of om te condoleren.

Zijn er nog vrije graven beschikbaar?
Dankzij een zorgvuldig ruimingsbeleid beschikken we over:
- Particuliere graven voor 2 personen, 20 jaar met mogelijkheid verlenging telkens met 10 jaar
- Algemene graven 10 jaar geen verlenging mogelijk
- Urnen graven 10, resp 20 jaar.
Het is niet mogelijk om graven te reserveren.

 

Foto's

Mogelijkheden

Faciliteiten
 • Koffiekamer
 • Catering
Soort graven
 • Algemene graven
 • Particuliere graven
Type graven
 • TYPE GRAVEN
  • zandgraf
  • bovengronds graf
  • kinderhof
 • ASBESTEMMING
  • urnengraf
 • GRAVEN MET GELOOFSOVERTUIGING
  • rooms katholiek

Geschiedenis of oorsprong

De begraafplaats kent een rijke historie.
Zowel katholieken als protestanten werden begraven in- en om de Petruskerk. Tot 1591 was de Pieterskerk( nu Petruskerk) de enige katholieke parochiekerk. Na de reformatie in 1591 gaat de kerk over naar de Gereformeerden.
In Woerden hadden de katholieken, na de reformatie, eerst vanaf 1670 een schuilkerk. Pas in 1765 kon er voor het eerst weer een kerk gebouw worden aan het Groenendaal.
In 1816 werd aan de Noordzijde van de kerk een kleine R.K kerkhof ingericht. Het was het eerste RK Kerkhof in de provincie Zuid-Holland. Op 8 oktober ontving Pater Richel van het Gemeentebestuur een bericht dat volgens een circulaire van de Gouverneur van de Provincie per 1 januari 1829 het begraven van lijken en kerkhoven binnen de bebouwde kom verboden werd.
De gemeente stond op 25 november 1828 een stuk grond gelegen op de bolwerken aan de binnengracht af aan de Katholieken en werd een kerkhof ingericht. In 1851 werd het kerkhof gerenoveerd. Er werd beplanting aangelegd, het kerk werd met een muur afgesloten en er werd een kapel gebouw en in het midden daarvan werd een priestergraf aangelegd.
Aan de kapel was een klein woonhuis verbonden waarin de grafdelver / koster met zijn gezin woonde.
Deze inrichting werd gehandhaafd tot 1963. De niet meer gebruikte kapel annex woonhuis was bouwvallig geworden en is in dat jaar gesloopt.

Openingstijden

van 08.00 uur tot 17.00 uur

Tarieven 2022

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 1650
Overige eenmalige kosten 0
Jaarlijkse kosten vanaf
Huur 0
Onderhoud graf voor de looptijd 0
Onderhoud gedenkpark voor de looptijd 0
Totaal voor een begrafenis * 1.650,00
Omgerekend op jaarbasis * 165,00

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk

Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
Openen en sluiten graf 2.800,00
Overige eenmalige kosten 1.200,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Totaal aanschaf bij 1e begrafenis * 4.000,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e begrafenis * 200,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 200,00

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
Grafrecht voor 20 jaren bedraagt 2800 €. Het begraven zelf 1200 €

Aantal personen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: 10 jaar

Eenmalige kosten vanaf
As bijzetting 500,00
Overige eenmalige kosten 200,00
Jaarlijkse kosten vanaf
Totaal aanschaf bij 1e asbijzetting * 700,00
Omgerekend op jaarbasis bij 1e asbijzetting * 70,00
Omgerekend op jaarbasis per persoon bij volledige bezetting * 70,00

Gespreide betaling (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk
De huur bedraagt voor 10 jaren 500 €. Het plaatsen van een urn in het graf 200 €

Aantal urnen per graf: 2
Minimale looptijd bij uitgifte: 10 jaar
Maximale looptijd bij uitgifte: 20 jaar
Verlengen mogelijk minimaal per: 10 jaar
Verlengen mogelijk maximaal per: jaar

* bij minimale looptijd

Contact

Bezoekadres
R.K. Begraafplaats Hogewal Woerden
Torenwal 7
3411 EC Woerden

Begraafplaats heeft geen postadres Postadres Fort Oranje 14 3445DB Woerden
Contact
Dhr. W.J.A. de Wilde
Klik hier voor een routebeschrijving