Geachte heer / mevrouw,

Uw opgave van het aantal begrafenissen in 2018
Het LOB-contributiebedrag is afhankelijk van het aantal begrafenissen in het voorgaande jaar. Dit getal omvat het aantal begrafenissen en bijzettingen op alle begraafplaatsen die onder uw organisatie vallen, bij elkaar opgeteld. Asbestemmingen vallen hier dus niet onder. Deze opgave dient u vóór 1 maart 2019 aan ons door te geven.

Indien wij deze gegevens niet of later ontvangen, dan zullen wij een inschatting maken. Na verzending van de facturen kunnen eventuele verschillen tussen inschatting en realiteit, uitsluitend met doorrekening van administratiekosten ad € 25,00 worden aangepast.

Het totaal aantal begrafenissen in 2018 kunt u op drie manieren aan ons doorgeven, in volgorde van voorkeur:

  1. via de website www.begraafplaats.nl  (zie LOBbijlage1)  
  2. via mailadres administratie@begraafplaats.nl onder vermelding van uw lidnummer en/of naam en plaats van uw organisatie,
  3. via de telefoon: 088 7305 444, onder vermelding van uw lidnummer en/of naam en plaats van uw organisatie.

Uw opgave van de ‘vanaf’-begraaftarieven 2019
Als brancheorganisatie van en voor de begraafplaatsbeheerder is het belangrijk, dat de LOB inzicht heeft in de begraaftarieven van alle soorten begraafplaatsen in alle provincies. De LOB wil hierbij niet afhankelijk zijn van andere organisaties die hun eigen onderzoeken uitvoeren en publiceren met alle risico’s van onjuiste interpretaties van dien. Daarom willen wij u, zoals ieder jaar vriendelijk doch dringend verzoeken de door u gehanteerde tarieven aan ons door te geven.

U kunt deze gegevens op drie manieren aan ons doorgeven, in volgorde van voorkeur:

  1. via de website www.begraafplaats.nl (zie LOBbijlage2)
  2. via mailadres administratie@begraafplaats.nl, de lijst als bijlage bij de mail, minimaal onder vermelding van uw lidnummer en/of naam en plaats van uw organisatie
  3. via de post: LOB administratie, Kelderwindkade 11, 2031 WS  Haarlem

Bij optie a zijn de tarieven meteen zichtbaar voor de geïnteresseerde bezoeker van de site. Bij optie b en c zullen medewerkers van de LOB voor u de tarieven op de website plaatsen op uw eigen web-pagina. Mocht u de tarieven niet openbaar / online willen hebben, dan kunt u dat aangeven via opgave per mail of post. De LOB zal natuurlijk deze wens respecteren.

Ook de tarieven ontvangen wij bij voorkeur vóór 1 maart 2019.

Dank voor uw medewerking.

administratie
Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
E: administratie@begraafplaats.nllobaantallen_2019