Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB)

De LOB is de enige vakorganisatie op het gebied van begraven en begraafplaatsen en geniet als zodanig landelijke bekendheid. De LOB treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de Nederlandse begraafplaatsen.

LOB voor consumenten

 • Kwaliteit
  Begraafplaatsen die lid zijn van de LOB streven naar een zeker collectief  in kwaliteit. Zij staan garant voor een zorgvuldige lijkbezorging en deskundig begraafplaatsbeheer.
 • Ombudsman
  Wanneer u een geschil hebt met een begraafplaats probeert u er eerst samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u het voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Uitvaartwezen. Begraafplaatsen die lid zijn van de LOB zijn middels dit lidmaatschap aangesloten bij de Ombudsman Uitvaartwezen (Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen) en daarmee gebonden aan de uitspraak. Een kwaliteitsservice voor u. Kijk op de landkaart welke begraafplaatsen lid zijn van de LOB.
 • Vragenrubrieklob ledenschild
  Voor een vraag over begraven of een begraafplaats geeft de LOB antwoord of wijst de weg naar de juiste instantie.
 • Herkenbaarheid
  LOB begraafplaatsen zijn te vinden op de landkaart van deze site en te herkennen aan het LOB schild.

LOB voor de branche

Als vereniging en als erkende brancheorganisatie is de LOB er primair van- en voor haar leden.

 • De LOB geeft gelegenheid voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, verleent ondersteuning aan individuele leden en adviseert de aangesloten begraafplaatsen (gevraagd en ongevraagd) inzake het beheer en bedrijfsvoering.
 • De LOB komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de leden en daar waar het collectieve belang dit vereist, bundelt zij informatie, onderneemt actie, geeft voorlichting, maakt standpunten kenbaar en ontplooit initiatieven die een zorgvuldige en professionele wijze van begraven en begraafplaatsenbeheer ondersteunen.
 • Belangenbehartiging betekent ook dat de LOB zich inzet voor
  • de betekenis van het begraven als specifieke vorm van lijkbezorging
  • de begraafplaatsen als cultuurhistorisch erfgoed enerzijds en als hedendaagse bedrijfsmatig georganiseerde grafakkers anderzijds
  • de erkenning van de begraafplaatsbeheerder als vakmens en van het begraafplaatsbeheer als specifieke deskundigheid.

Wat doet de LOB nog meer voor de branche…