Een plaats voor de doden voor alle culturen

'In Nederland leven verschillende culturen met hun geloof- en levensovertuigingen naast elkaar. Worden zij ook naast elkaar begraven? Wat zijn de wensen van al die Nederlanders met hun verschillende culturele achtergronden en persoonlijke opvattingen? Hoe ziet de dodenplaats, hoe ziet de herdenkingsplaats van de toekomst er uit?' Met deze opdracht en vraag werden vierdejaar studenten van verschillende richtingen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) aan het werk gezet. Begin dit jaar werden de diverse ontwerpen gepresenteerd.

Een plaats voor de doden voor alle culturen

© Pauline Prior

‘In Nederland leven verschillende culturen met hun geloof- en levensovertuigingen naast elkaar. Worden zij ook naast elkaar begraven? Wat zijn de wensen van al die Nederlanders met hun verschillende culturele achtergronden en persoonlijke opvattingen? Hoe ziet de dodenplaats, hoe ziet de herdenkingsplaats van de toekomst er uit?’ Met deze opdracht en vraag werden vierdejaar studenten van verschillende richtingen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) aan het werk gezet. Begin dit jaar werden de diverse ontwerpen gepresenteerd.