Liefst groen en traceerbaar – Asbezorging op begraafplaatsen in historisch perspectief

Rond crematoria liggen urnentuinen. Op grote begraafplaatsen staat vaak een crematorium en op bijna elke begraafplaats is asbezorging mogelijk. Hoe ontstonden de diverse vormen van asbezorging? Wanneer kwam de vermenging van begraven en cremeren tot stand? En vooral, welke voorkeuren hadden en hebben nabestaanden als het gaat om asbezorging? Een historische rondgang langs crematoria en uiteraard begraafplaatsen.

Liefst groen en traceerbaar - Asbezorging op begraafplaatsen in historisch perspectief

© Wim Cappers