Monumentenzorg

Monumentenzorg

© Anja Krabben

Het funeraire erfgoed staat dit jaar extra in de belangstelling. Zo ook in dit nummer. Met een verslag van een funeraire studiedag in Utrecht, een bijdrage van funerair historicus Wim Cappers – die het beleid van de LOB inzake funeraire cultuur als tweeslachtig typeert -, en een verslag van een bezoek aan drie Brabantse begraafplaatsen in het kader van de actualisering van het monumentenregister. De Begraafplaats ging mee naar het ‘kerkhof met de beelden’ in Tilburg, een bijzonder voorbeeld van ‘eentonig begraven’ in Vught en ‘een prettige verrassing’ in St. Oedenrode.