Veilig graven delven

De APK voor motorvoertuigen is algemeen bekend, maar hoe zit het met het keuren van begraaftoestellen en grafbekisting? Wat is verplicht en hoe vaak en door wie moeten keuringen worden uitgevoerd?

Veilig graven delven

© Igle Weidenaar