De Begraafplaats

april 2024

Schrijversgraven

© Anna Kroon

Sinds 2007 draagt het fonds Perzik van Onsterfelijkheid bij aan het behoud, herstel en instandhouding van graven, grafmonumenten en graftekens van Nederlandse schrijvers. Ari Doeser is oprichter van het fonds en heeft goed nieuws: nieuwe aanvragen zijn welkom.

Bekijk het volledige artikel

Omarmen

© Leon Bok en René ten Dam

Hoe kunnen begraafplaatsen zich staande houden in het blijvende ‘crematiegeweld’ en de overal opduikende natuurbegraafplaatsen? Een pasklaar antwoord is er niet, maar begraafplaatsen hebben een ongekende meerwaarde op velerlei gebied. Het is tijd om onze begraafplaatsen te (laten) omarmen.

Katholiek en gastvrij

© Anja Krabben

R.K. Begraafplaats Adelbert in Bloemendaal heeft een (goed) verhaal, staat midden in de samenleving en verbindt, én bestaat precies honderd jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt het verhaal van de begraafplaats verteld in een boekje, en hier.

Zuid-Holland in cijfers

© Leon Bok en René ten Dam

Veel crematoria, veel (ook grootschalige) urnbestemmingen en veel algemene graven, daarom geen gebrek aan capaciteit voor de lijkbezorging in deze provincie.

Ruimen om het compact te houden

© Harry Perrée

Het jarenlang fuseren van gemeenten heeft ertoe geleid dat sommige gemeenten veel begraafplaatsen in eigendom kregen. Is dat aanleiding geweest voor nieuw beleid, ander beheer? De Begraafplaats onderzoekt het in een reeks artikelen. Op bezoek in West Betuwe (31 begraafplaatsen).

Passie voor beton en begraven

© Koos Dubbelman

In 1993 opgericht door Johan Bakker, wordt het bedrijf inmiddels geleid door zijn dochter Noortje Bakker en William Honders. Bakker betonwaren levert uitsluitend funeraire producten: van grafkelder tot mausoleum, van columbarium tot hele grafvelden. “Wij hebben de complete inrichting verzorgd van de islamitische begraafplaats in Zuidlaren.”

Beleving

© Anja Krabben

Hoe maken we begraafplaatsen aantrekkelijker voor rechthebbenden, nabestaanden en andere bezoekers en belangstellenden? Dat was het onderwerp van een bijeenkomst van het Platform Funerair erfgoed: ‘Beleving van begraafplaatsen’.

Verder ...

Over de grens in Japan, Column Het kan erger, Nieuws, Advies en meer ...

Bekijk het volledige artikel