De Begraafplaats

Februari 2012

Uitvaartverzorgers geven tips

© Pauline Prior

Nadat in 2011 reclamemensen mochten vertellen hoe ‘het beter kan’, mogen nu de relaties van de begraafplaats vertellen hoe het tij te keren en voor meer begravingen te zorgen. Deze eerste keer vijf uitvaartverzorgers uit Amersfoort en het Gooi.

Ruimen met publiek

© Pauline Prior

Ruimen gebeurt steeds vaker in aanwezigheid van de nabestaanden. Niet iedereen vindt dat prettig, maar het wordt meestal wel toegestaan. “Ik laat mensen wel altijd een formulier ondertekenen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele (psychische) gevolgen.”

De natuur in, weg uit de aula!

© Anja Krabben

Op 24 december van het afgelopen jaar heb ik een begrafenis mee mogen maken op natuurbegraafplaats Bergerbos in Midden-Limburg. De overledene was nog veel te jong, slechts 54 jaar, en plotseling uit het leven gerukt, dus de opkomst was enorm en de droefheid alom en oprecht aanwezig. Ook bij mij, maar aangezien ik tot de aangetrouwde familie behoorde, kon ik zonder te erg door verdriet overmand te zijn alles goed in me opnemen. En ik was onder de indruk. Ondanks de kou en de kale bomen, waardoor het bos veel minder bos was dan in de zomer, was het een prachtig en onvergetelijk afscheid.

Bekijk het volledige artikel

De Ombudsman

© Gerda Nater

Karen Been was tot 1 januari 2012 ombudsman bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Heeft ze veel klachten over begraafplaatsen behandeld? En welke klachten worden er vooral geuit?

Hoe hou je die wortels onder controle?

© Ada Wille

Graven en bomen staan soms op gespannen voet met elkaar. Als zij te dicht op elkaar staan en liggen, kan dat problemen geven: boom groeit graf in, boomwortels ondermijnen monumenten. Zijn wortelschermen de oplossing?

Begraven in de verdrukking in Indonesië

© Leon Bok

Leon Bok reisde door Indonesië op het eiland Java en bezocht daar zo veel mogelijk begraafplaatsen. In De Begraafplaats zijn verslag. ‘Het komt er uiteindelijk op neer dat Christenen in Indonesië zelfs na de dood nog moeten vechten voor een plekje op hun begraafplaats. Ook wordt het vinden van graven van voorouders voor Nederlanders met Indische roots onmogelijk.’

De media schrijven…

© Wim van Midwoud

  “Dag meneer Van Midwoud. Met M.v.B. van het Brabants Dagblad. Ik heb een folder van de LOB gevonden op een begraafplaats hier in Noord-Brabant, genaamd: Als ik later dood ben… Ik begrijp dat de LOB begraven actief wil promoten?” “Nou, actief promoten. De LOB wil dat mensen een weloverwogen keuze maken tussen begraven en cremeren. Daarom die folder. Daarin staan duidelijk en bondig de wetenswaardigheden over begraven. Daarnaast worden enkele hardnekkige vooroordelen ontzenuwd. Zie het dus niet als reclame maken. Je moet in deze funeraire wereld respectvol omgaan met deze materie.” Brabants Dagblad dd 1 september 2011: Maak begraven sexy: just do it! De angst voor verloedering van begraafplaatsen is inmiddels zo groot dat de LOB een charmeoffensief is begonnen. Om tegenwicht te kunnen bieden aan de crematoria is reclame maken onontkoombaar.  

Bekijk het volledige artikel

Besmet met het begraafvirus

© Pauline Prior

Steffen Walna werkt nu vier jaar als beheerder op de Gemeentelijke en Joodse begraafplaats van Harlingen. Hij vond het eerst niets: “de eerste dagen was ik bang”, maar nu is hij echt besmet met het begraafvirus. “Vooral mensen helpen vind ik geweldig. Mijn leraar op school adviseerde me al om psycholoog te worden, maar helaas, die bagage had ik niet.”

en verder...

  Doodse stilte in de winter. De eerste aflevering over geluiden op de begraafplaats, een nieuwe rubriek van Roy de Beunje Ook nieuw: de column van Leon Bok, titel: Ruimte genoeg?  Het begraafplaatsgevoel van… Atte Jongstra. Door Anna Kroon Beroemd & Begraven: keizer Wilhelm II te Doorn. Door Roy de Beunje De juridische vraagbaak van mr. W.G.H.M. van der Putten. En veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land.   De Begraafplaats verschijnt zes keer per jaar. Het tweede nummer van 2012 komt uit in april 2012, week 14.