De Begraafplaats

Juni 1999

Multifunctioneel en commercieel

© Tekst en foto’s Pauline Prior

Volgens landschapsarchitecten Ada wille en Pieter van loon zullen begraafplaatsen multifunctioneler en commerciëler moeten worden willen ze financieel overleven. “Geef mensen een plak waar ze graag willen liggen, dan zijn ze bereid om te betalen en kun je de begraafplaats fluitend exploiteren en onderhouden.” De begraafplaats als gedenkpark, als recreatieruimte, als lesruimte voor schoolkinderen en als laboratorium waar geëxperimenteerd wordt met bomen en planten.

De begraafplaats als themapark

© Anja Krabben

In Amerika weten ze wat de levenden willen: een groene en prachtig onderhouden begraafplaats vol kunst en cultuur. De vijf Forest Lawn Memorial-Parks in Los Angeles en omgeving fungeren als beschaafde pretparken voor een dagje uit met het hele gezin. Een voorbeeld voor Nederlandse beheerders?

Felle kritiek op inspectie-richtlijn

© Mr. W.G.H.M. van der Putten

De Hoofdinspectie voor de milieuhygiëne is bezig met een herziening van de in 1993 uitgebrachte Inspectie-richtlijn lijkbezorging. Een aantal van de voorstellen stuit op forse wettelijke en praktische bezwaren. Zelfs dreigt de sluiting van een aantal oudere kleine dorpsbegraafplaatsen. De LOB is fel tegenstander van een deel van de voorstellen.

Bekijk het volledige artikel

Software voor de begraafplaats

© Sanjay Ram

Veel begraafplaatsen kunnen er niet meer omheen: automatisering. De begraafplaats keek wat er zoal wordt geboden en sprak met enkele producenten en gebruikers.

Idyllisch plekje

© Pauline Prior

De beheerder van de rooms-katholieke begraafplaats Zijlpoort in Leiden, is niet helemaal 'in zijn gewone doen' als De Begraafplaats hem komt interviewen. Enkele dagen terug heeft de begraafplaats te maken gehad met vernielingen. Volgens Dirk Leendert van Duijn geen 'ordinair vandalisme', maar 'het werk van een satanssekte.' "Met zeventig begravingen per jaar redden we het wel financieel. Maar zulke geintjes als de vernielingen moet je niet te vaak hebben."

Bekijk het volledige artikel

Verzekerd van de wieg tot het grafmonument

© Sanjay Ram

Verzekeringen voor particulieren én begraafplaatsen.

Het gezicht naar Mekka

© Pauline Prior

Vooral sinds de jaren zestig, met de komst van de zogenaamde gastarbeiders uit landen rond de Middellandse Zee is het aantal moslims in ons land flink toegenomen. Gerekend naar het aantal moslims is de islam nu zelfs de derde godsdienst in ons land.

Bekijk het volledige artikel

Verder:

Anja Krabben vertelt in haar column over de Genuees op haar schoorsteen. In zijn Vraagbaak behandelt mr. W.G.H.M van der Putten verticaal het grtaf in en onbetaalde grafstenen. Verder informatie over nieuwe producten en diensten en uiteraard veel nieuws, zowel van de LOB zelf als van diverse begraafplaatsen in het land.