De Begraafplaats

Juni 2010

Opleidingen

© Harry Perrée

Groene mbo’s zouden heel goed personeel voor begraafplaatsen kunnen leveren. Toch hapert die route. Een enkele leerling loopt stage op een begraafplaats, maar fulltime werken op een begraafplaats? “Ik denk dat er voor veel leerlingen te weinig uitdaging in zit,” zegt een mbo-docent.

Bekijk het volledige artikel

Boeien en binden

© Pauline Prior

Het personeelsbeleid van de gemeente Utrecht. Hoe komt de gemeente aan personeel voor de begraafplaatsen en hoe houdt men die vast? “Wij hebben geen moeite met het vinden van geschikt personeel.” En: “Utrecht is een goede werkgever.”

Bekijk het volledige artikel

Welzijn

© Pauline Prior

‘Investeren in Welzijn loont’, zo luidt een workshop voor begraafplaatsbeheerders. De Begraafplaats zit aan en luistert mee. Hoe kun je controleren of je medewerkers gelukkig zijn en hoe kun je ze gelukkiger maken?

Bekijk het volledige artikel

Droge voeten 3: Horizontaal of verticaal

© Wim van Midwoud

In de vorige twee nummers van De Begraafplaats besteedden we aandacht aan de wet- en regelgeving rond de drooglegging van graven, de bepaling van de grondwaterstand en eenvoudige tips voor verlaging van grondwater. In dit nummer komt de horizontale drainage en het verticale bronneringssysteem aan bod. Wat is voor uw situatie de gunstigste oplossing?

Bekijk het volledige artikel

Misschien wel de saaiste begraafplaats van Nederland

© Pauline Prior

Onder de rook van Amsterdam ligt Abcoude. Volgend jaar gaat de gemeente Abcoude over in een grotere gemeente: De Ronde Venen. De inwoners kunnen dan kiezen uit meerdere begraafplaatsen. Een portret.

Nieuwe VNG model-beheersverordening

© Mr. W.G.H.M. van der Putten

Op 3 februari 2010 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe model-beheersverordening begraafplaatsen aan haar leden – alle gemeenten – gezonden. Aanlei­ding voor het nieuwe model is de wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Mr. Willem van der Putten bespreekt enkele opvallende wijzigingen van het model, of het ontbreken ervan. De VNG reageert.

Bekijk het volledige artikel

Verder

Wonen op de begraafplaats in Zwijndrecht. Door Pauline Prior Personeel van de duivel. De column van Roy de Beunje Het begraafplaatsgevoel van… Marijke Helwegen. Door Anna Kroon In Ter Navolging: een eigen plantenstal. Door Pauline Prior. Beroemd & Begraven: Thérèse Schwartze te Amsterdam. Door Roy de Beunje Het kapitaal. De column van Wim van Midwoud Jurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelt in de Vraagbaak o.a. de vraag of naakt begraven mag. En veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land.