De Begraafplaats

juni 2019

Het p-woord

© Harry Perrée

Zelf doen of toch maar buiten de deur zetten? Verzelfstandiging van begraafplaatsbeheer blijft gemeenten bezighouden. Ralph Otten, teamleider en adviseur bij KYBYS, laat zijn licht schijnen op verzelfstandiging van begraafplaats.

Biodiversiteit

© Ada Wille

Een dringende oproep aan alle begraafplaatsen en de LOB om een (nog grotere) bijdrage te gaan leveren aan het biodiversiteitsherstel. Niet straks. Nu! Lees het volledige artikel

Bekijk het volledige artikel

Debatteren over botsende belangen

© Wim Cappers

In 1869 ging de Begrafeniswet van kracht. Een terugblik op honderdvijftig jaar lijkbezorgingsrecht en een vooruitblik, toegespitst op de begraafplaats. Wat waren in 1869 de belangrijkste onderwerpen? Wat is er sindsdien veranderd en wat kunnen we in de toekomst verwachten?

Een aanwinst in Breda

© Anja Krabben

In Breda ging in augustus 2018 het Huis van Afscheid open, een initiatief van Zuylen. Uitvaartondernemers kunnen hier terecht ter uitvoering van alle door hen te verlenen diensten tussen overlijden tot uitvaart. Vooral de kleine uitvaartondernemers, die vaak geen eigen koelings- en/of afscheidsruimte hebben, maken er graag gebruik van.

Roomse kerkhof in Oss: zeer gaaf bewaard

© Pauline Prior

In 1871 werd het Roomse kerkhof rond de Grote Kerk in Oss door de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant afgekeurd als ‘zijnde strijdig met de wet’ en ‘schadelijk voor de gezondheid’. Er werd een nieuwe RK begraafplaats aangelegd aan de Eikenboomgaard die in 1872 opengaat. Vandaag de dag is het een gaaf bewaard rijksmonument waar nog steeds begraven wordt.

Ieder mens heeft een verhaal

© Gerda Nater

Er zijn tijdens het Weekend van de Begraafplaats ongetwijfeld veel mooie verhalen verteld. Want begraafplaatsen zijn rijke bronnen van boeiende, verdrietige, humoristische en historische verhalen. Hoe kan het dan dat deze verhalen op bijna geen enkele begraafplaatssite te lezen zijn? Het maakt een website levendiger en aantrekkelijker en genereert bezoek, óók aan de begraafplaats. Neem een voorbeeld aan onderstaande begraafplaatsen en kijk uw vrijwilligers lief aan. Door

Het Weekend in beeld

Dit jaar deden 77 begraafplaatsen mee aan het Weekend van de Begraafplaats. Een verslag in foto’s.

Bekijk het volledige artikel

Verder...

Het begraafplaatsgevoel is van archivaris, archiefonderzoeker en schrijver Margriet de Roever. Door Anja Krabben | Je eigen graf graven. Column van Mariska Overman | Toen alles nog Doodgewoon was. Column van Anja Krabben. Een Heer bezoekt de R.K. begraafplaats aan de Dorpsstraat in Zoetermeer | In de Dode Hoek van Babs Bakels gaat het over het kersverse Afscheidshuis Sterrenheuvel | Vragen en antwoorden in de Juridische vraagbaak van W.G.H.M. van der Putten | Agenda Studie en Opleiding en veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land.