De Begraafplaats

juni 2022 THEMANUMMER Bomen

Vallende bomen

© Koos Dubbelman en Anja Krabben

Het risico op omwaaiende bomen wordt door de klimaatverandering alleen maar groter. Met voldoende controle en indien nodig het bijtijds inschakelen van een specialist, kan veel ellende worden voorkomen.

Bekijk het volledige artikel

Gedenkbomen

© Melissa Schilderink

Religiewetenschapper Melissa Schilderink analyseerde de ervaringen van negentig nabestaanden die een boom plantten voor een overleden dierbare. Wat kunnen beheerders, die overwegen een deel van hun begraafplaats om te vormen tot een zogenaamd gedenkpark of -bos, leren van dit onderzoek?

Unter der Linde

© Anja Krabben

In Enschede, Delft en Pijnacker-Nootdorp hebben ze ervaring met herdenkingsbomen. Het is niet zozeer een verdienmodel, aldus de verantwoordelijke beheerders, als wel dat je het dienstenpakket zo divers mogelijk wilt maken. En de begraafplaats wordt er alleen maar groener door.

Bijzondere beuk

© Anja Krabben

De rode beuk op de historische begraafplaats Groenesteeg in Leiden is een echte aandachtstrekker. De gemeente Leiden en de Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg doen er alles aan om deze waardevolle boom zo lang mogelijk gezond te houden.

Over kleine kerkhoven en te lange of brede mensen

© Gerda Nater

Nederlanders worden steeds groter en zwaarder. De uitvaartbranche merkt dat aan de toename van grotere kisten. Wat zijn de gevolgen voor begraafplaatsen? Moeten de graven langer en breder worden? Hoe gaat het met de lift? En met het onderhoud? We vroegen enkele begraafplaatsen hoe ze dit oplossen.

“Als het werkt is het mooi”

© Marjon Weijzen

De ‘levende doodskist’ van Loop Biotech zou in de grond tot leven komen, de bodem zuiveren, in 45 dagen geheel afbreken en het lichaam versneld verteren. Deze claims zijn (nog) niet wetenschappelijk gestaafd.

Wat betekent de WBTR voor (sommige) begraafplaatsen?

© J.L.W.M. Zuijdwijk

Op 1 juli 2021 trad (het grootste deel) van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Vooraf is er nogal wat publiciteit geweest en stortten allerlei bureautjes en kantoren zich op de (hulp bij) implementatie van de wet. Is die hulp nodig? Na lezing van dit artikel concludeert u wellicht dat het allemaal niet zo ingewikkeld is.

Verder ...

Fotocollage grafhonden, Interview 'De drijfveren van Ruud Kapitein', Columns en meer

Bekijk het volledige artikel

Niet iedereen is welkom

© Anja Krabben

Zouden r.-k. begraafplaatsen hun poorten niet beter kunnen openen voor niet-katholieken? Om de lege plekken tegen te gaan. Om de inkomsten te verhogen. Misschien wel om te kunnen overleven. In de Volkskrant gooide LOB-bestuurslid Tonnie Homan de knuppel in het rooms-katholieke hoenderhok.

Bekijk het volledige artikel