De Begraafplaats

September 2004

Uitvaart 2004

© Anja Krabben

Eens in de vier jaar vindt hij plaats, de landelijke uitvaartbeurs, dit jaar eenvoudig 'Uitvaart 2004' genoemd. 'D vakbeurs in Nederland waar men een compleet beeld krijgt van de ontwikkelingen en trends op het gebied van uitvaartzorg', zoals de beurs zichzelf aanprijst. Op 16, 17 en 18 september is het zover.

Bekijk het volledige artikel

Begraafplaatsen zonder verordening

© Harry Perrée

Het is al bijna anderhalve eeuw wettelijk verplicht, om precies te zijn sinds 1869, maar toch is een handvol gemeenten er nog steeds niet aan toe gekomen een beheersverordening voor hun begraafplaatsen op te stellen. Hoe bestaat het? Men beseft blijkbaar niet dat dit tot idiote dingen kan leiden, zoals een knalroze monument op een graf dat twaalf meter diep wordt gegraven om tien generaties in te begraven.

Begraven op de vuilnisbelt

© Ada Wille

De aanleg van parken, ski- en golfbanen op voormalige afvalstortplaatsen is geheel geaccepteerd. Plannen voor woningbouw op stortplaatsen zijn er ook al. Als we de levenden durven toevertrouwen aan een dergelijke locatie, waarom dan niet de doden? Dat is wat landschapsarchitecte Ada Wille zich hieronder hardop afvraagt.

Bekijk het volledige artikel

Eerste natuurbegraafplaats van Nederland

© Pauline Prior

Op de Veluwe is de eerste en oudste natuurbegraafplaats van Nederland te vinden: Westerwolde, eigendom van de familie Westerwoudt. Hayo Westerwoudt erfde de natuurbegraafplaats, samen met zijn broers, van zijn vader. Evenals het beheerderschap. Met enige tegenzin stemt hij toe in een interview. Hij hoeft niet zo nodig in beeld. Hetzelfde geldt voor de begraafplaats. "We doen niets aan reclame. Mensen weten ons toch wel te vinden."  

Bekijk het volledige artikel

Geboorde drainage

© Wim Zaalberg

Nederland is een waterland. En dus is het niet verwonderlijk dat de waterhuishouding op veel begraafplaatsen een blijvend punt van zorg en aandacht is. De problemen komen zeker niet alleen voor in de meer waterrijke gebieden in het westen van het land. Ook in de hoger gelegen gebieden in het zuiden en het oosten kampt men vaak met ondoordringbare lagen waardoor zogenaamde schijngrondwaterspiegels ontstaan. De methode van geboorde drainage zou wellicht een oplossing kunnen zijn voor veel problemen.

Public Relations ook van belang voor begraafplaatsen

© Pauline Prior

Een van de onderwerpen tijdens de studiedag 'Innovatie in het uitvaartwezen' die afgelopen juni gehouden werd, was 'marketingcommunicatie en de laatste wens'. Communicatiedeskundige Hans Schouten hield een lezing over het veranderende consumentengedrag en veranderende behoeften bij de uitvaart. Ook voor begraafplaatsen is dit van belang, want ook begraafplaatsen communiceren met klanten. En dat kun je dan maar het beste zo professioneel mogelijk doen, aldus Schouten.

Bekijk het volledige artikel

Het bijzondere van de katholieke begraafplaats

© Mr. Thom Kalb

Het katholieke geloof heeft zijn eigen gebruiken, regels en tradities. Dat geldt ook voor katholieke dodenakkers. Een overzicht van kenmerken die karakteristiek zijn voor de katholieke begraafplaats.

Een leerzame dag

© Anja Krabben

De ecologische uitvaart, internet, marketing, groen op de begraafplaats, een gedragscode voor de uitvaartwereld, 15 jaar uitvaartvernieuwing. Dit waren de onderwerpen die aan de orde kwamen op de studiedag Innovatie in het uitvaartwezen, die de LOB mede organiseerde afgelopen juni in Ede.

Verder:

Op de fotopagina's: Pauline Prior fotografeerde portretten op grafstenen. Als bijzonder gebouw een ruïne uit 1247 op Oud Eik en Duinen in Den Haag en het favoriete plekje is van Fred de Jong, beheerder van de algemene begraafplaats in Katwijk. In beroemd begraven staat het graf van Toni Boltini in Naarden in de schijnwerpers, terwijl Marie-Louise Meuris in haar column Hemel & aarde afscheid neemt van een loyale medewerker. Jurist mr. W.G.H.M. van der Putten behandelt in zijn Vraagbaak vragen over grafrechten. En uiteraard aandacht voor nieuwe producten en diensten en veel nieuws, zowel van de LOB zelfs als van diverse begraafplaatsen in het land.