Handouts
Studiedag Ecologisch groenbeheer
1 september 2020

Hieronder vindt u de hoofdpunten van de lezingen die op de studiedag gehouden zijn.
De PDF- bestanden zijn in lage resolutie.

Lezing Ada Wille
Biodiversiteit in ontwerp, inrichting en beheer

Lezing Eddy Schabbink
Welkom in de wereld van biodiversiteit

Wim van Midwoud
De natuur de baas

Lezing Bert Pierik
De groene revolutie op Bergklooster

Lezing Eddy Schabbinnk
Meetlat Biodiversiteit
Meer informatie over Meetlat Biodiversiteit in de praktijk

Links naar bedrijven die op de informatiemarkt stonden:
Cruydt-Hoeck Wildeplantenzaden & Bloemenweidemengsels
Vasteplantenkwekerij Griffioen Wassenaar
JUB Holland
IPC Groene Ruimte
TFI Vitaler Groen
Biodivers Natuurzaadmengsels

Mocht u n.a.v. van deze handouts nog vragen hebben over Ecologisch groenbeheer of een specifieke vraag aan een van sprekers, stuur dan een ma\il naar lob@begraafplaats.nl.