Regiobijeenkomsten 2024

Ook in 2024 worden er op diverse begraafplaatsen van leden, in de vier gewesten van ons land, bijeenkomsten georganiseerd voor onze leden. U bent van harte welkom.
De aankondiging, uitnodiging en aanmelding voor deelname van de vier bijeenkomsten staan in de maandelijkse digitale nieuwsbrief en in het vakblad ‘De Begraafplaats’.