Banner Zienswijze

Uitgifte grafrechten voor onbepaalde tijd

In tijden van corona is de discussie over de uitgifte van graven met grafrecht voor onbepaalde tijd aangewakkerd. Veel islamitische organisaties overleggen met overheden (gemeenten) over de mogelijkheid om grafrechten voor onbepaalde tijd uit te geven. In dergelijke graven zou de gewenste ‘euwigdurende grafrust’ gerealiseerd kunnen worden. Veel gemeenten worstelen met dit vraagstuk.  De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) – ruim 75% van de begravingen in Nederland wordt uitgevoerd door een LOB-lid – wil om deze reden haar visie uitspreken over dit thema. Deze visie geeft het standpunt van de LOB weer en kan worden gezien als een onderbouwd advies aan de betrokken partijen.

Uw reacties op de visie van de LOB zijn welkom. Het bedrijfsbureau ontvangt uw vragen / opmerkingen bij voorkeur per mail op het mailadres lob@begraafplaats.nl  Wanneer uw concrete vraag een direct antwoord vraagt, neemt het bedrijfsbureau contact met u op.