Nederland telt ca. 240 Joodse begraafplaatsen.

Vele hiervan worden geheel of gedeeltelijk onderhouden door diverse burgerlijke gemeenten overal in het land.

Naast de garantie dat in Nederland voor Joodse begraafplaatsen eeuwig durend grafrecht geldt, wordt ook de grafrust gewaarborgd. Daarbij komt ook, dat de regelgeving die van toepassing is op deze begraafplaatsen gerespecteerd zal worden.

Bezoekregels

  • Op sjabbat en joodse feestdagen zijn de begraafplaatsen gesloten.
  • Joodse begraafplaatsen hebben een zelfde heiligheid als een synagoge en men gedraagt zich bij bezoek als ware men in een synagoge, dus onder meer:
    • heren hebben het hoofd bedekt
    • men lope niet over de graven, maar volgt de paden
    • de begraafplaats dient niet ter verpozing; dus geen etenswaren, muziek, zitten / leunen op zerken etc.
  • Meer praktische informatie over het bezoeken van joodse begraafplaatsen

Joodse feestdagen

Klik hier voor data joodse feestdagen.