2 rechthebbenden voor 1 graf

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Goedemiddag, Ik heb van mijn teamleider, L. Z., doorgekregen dat ik bij u een vraag kan neerleggen over zaken m.b.t. begraafplaatsen enz. Ik ben gebeld door een mevrouw. Haar dochtertje is overleden en er is een eigen graf aangekocht. Nu zijn haar man en zij inmiddels gescheiden. Hij is rechthebbende en nu wil zij graag ook zeggenschap hebben over het graf. Is het mogelijk dat voor 1 graf twee personen rechthebbende zijn. Graag een antwoord terug. Vriendelijke groet, A. S.

Antwoord:

Beste A, helaas kan er maar 1 persoon rechthebbende zijn. Dat betekent dat zolang de vader van het kind rechthebbende is, de moeder geen enkele zeggenschap heeft over het graf. Wat zij kan doen is aan haar ex vragen de grafrechten te laten overschrijven op haar naam. Maar het zal niet de eerste keer zijn dat een ex dat weigert. Zonder toestemming van de rechthebbende kan er echter geen overschrijving van grafrechten plaatsvinden. De moeder kan de grafrechten alleen op naam krijgen wanneer haar ex afstand doet van het graf, of wanneer de huidige grafrechttermijn afloopt en hij niet kiest voor verlenging, of wanneer de grafrechten vervallen. Misschien is het goed als u in uw grafadministratie een aantekening opneemt dat deze moeder van het kind belangstelling heeft voor de grafrechten. U kunt haar dan waarschuwen zodra de huidige rechthebbende blijk heeft gegeven geen belangstelling meer te hebben voor het graf. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
4 juli 2007