3 diep uitgraven

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Gezien de samenstelling van de bodem, graven wij altijd 2 diep uit. Nu heeft het bestuur het verzoek ontvangen om in een bijzondere situatie 3 diep uit te graven. Er zijn delen van de begraafplaats waar dat mogelijk is en, gezien de situatie, staat het bestuur positief tegenover de vraag. Wij willen graag weten of het bestuur een dergelijke beslissing zelfstandig kan nemen of dat de burgerlijke overheid hierbij betrokken moet worden.

Antwoord:

Geachte mevrouw S.,
Uw bestuur kan deze beslissing zelfstandig nemen, dus zonder de plaatselijke overheid daar bij te betrekken.
Echter, de relevante wet en regelgeving moet hierbij wel in acht worden genomen.
Daarin staat dat de onderste begraaflaag zich dient te bevinden op ten minste 30 centimeter boven  het niveau van de gemiddelde hoogste grondwaterstand . Het is aan u te oordelen of  daar op de bewuste locatie wel of niet voldoet wordt voldaan.
Vervolgens is natuurlijk van belang wat u hierover zelf in uw eigen beheerverordening heeft geregeld.  Indien daarin sprake is van 2 diep begraven dan gaat u een uitzondering maken en zou u zich moeten realiseren dat u daarmee rechtsongelijkheid gaat introduceren. Dat lijkt ons niet gewenst.
Met vriendelijke groet,

Jo Beltman
5 november 2009