Tarieven uitvaart.begrafenis voor niet-betrokken kerkleden

Onderwerp: Administratie

Vraag

Is het toegestaan, om de tarieven van de uitvaart en begrafenis te verhogen als men niet deelneemt aan de kerkbalans, maar wel lid is van de R.K. kerk. Ik zie dat sommige parochies wel het dubbele tarief rekenen. Ik vind dat persoonlijk niet kunnen omdat je niet weet waarom deze mensen niet bijdragen.

Antwoord

Bij bijzondere begraafplaatsen (= niet gemeentelijke) is het vrij gebruikelijk om voor parochie- / gemeenteleden een lager tarief te hanteren dan voor ‘buitenstaanders’. Zij dragen via collectes immers vaak al bij aan de exploitatie van de begraafplaats. Vaak gaat dit om percentages tussen de 10 en 25 %. Het dubbele tarief is wel extreem, maar wel mogelijk: wettelijk zijn er geen belemmeringen.


14 maart 2020