Leges

Onderwerp: Administratie

Vraag

Onze vraag is of het inzichtelijk is te krijgen hoe de leges worden opgebouwd. Waar moet je bij grafrechten naar kijken, wat neem je mee in de overweging om tot een bedrag te komen.
Het algemeen onderhoud is te verklaren omdat dat te maken heeft met de aannemer, de hoeveelheid van het werk en het bestek. Voor grafrechten is dat wat onduidelijker ook omdat er zo veel verschil zit in de verschillende gemeenten.
Hebben jullie hier een antwoord op of kunnen jullie ons helpen dit inzichtelijk te maken.

Antwoord

U vraagt hoe begraafplaatstarieven eenduidiger en transparanter kunnen worden opgebouwd.
Allereerst wijs ik u op het door de VNG in samenwerking met de LOB uitgegeven ‘Model kostenonderbouwing lijkbezorging’(juni 2010). Veel gemeenten kennen het bestaan niet van dit document. Ander gemeenten vinden het een te ingewikkeld stuk om daadwerkelijk van nut te kunnen zijn.

Ik heb van de VNG begrepen, dat zij bezig zijn de regels in een gebruiksvriendelijke app te vatten. Meer informatie hierover zou u waarschijnlijk kunnen krijgen via de VNG.

Daarnaast is de LOB bezig met het opstellen van een eenduidig overzicht grafkosten. Het doel is een model te ontwikkelen waarin iedere beheerder voldoende informatie kan verwerken en daarnaast zeer inzichtelijk is voor de gebruiker.
In het najaar 2020 is hierover meer bekend.


16 juni 2020