Plaatsing urnenkelders

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag

Men wil in een oud familiegraf (graf is van ouders), laatste bijzetting was in 1962 met grafrechten t/m maart 2022, twee urnenkeldertjes laten plaatsen voor latere bijzetting van max 4 urnen. Graf hoeft niet eerst geruimd te worden. Kan dit?
Moeten ze de grafrechten in 2022 laten vervallen en de graven dan als urnengraven reserveren?

Antwoord

Tussen de regels door begrijp ik dat het om een zandgraf gaat en niet om een keldergraf. Ik ga er ook even vanuit dat er op 1-diep is begraven en dat de gronddekking (conform de Wet op de lijkbezorging) minimaal 60 cm bedraagt.

In deze situatie is het mogelijk om urnen bij te zetten in deze 60 cm grond en eventueel op het graf. Op 1-diep of dieper kan geen asbus worden bijgezet; de wet schrijft voor dat er slechts één stoffelijk overschot per diepte geplaatst kan worden. Wel is van belang om te weten wat er eventueel over asbijzettingen in het Reglement van de begraafplaats staat vermeld. Daarmee kan niet in tegenspraak gehandeld worden.

Indien hierover niets staat vermeld, dan geef ik u ter overweging om bij de eerstvolgende wijziging van het Reglement iets te vermelden over asbestemmingen in/op graven. En vooral ook over het maximaal aantal asbussen per graf of per diepte. Mochten de kelders dieper geplaatst moeten worden, dan dient er allereerst een samenvoeging plaats te vinden; de stoffelijke resten van 1-diep en 2-diep kunnen worden samengevoegd op 2-diep na opdracht van de rechthebbende.

U stelt voor om de grafrechten in maart 2022 te laten vervallen. Dat zou ik niet doen. De rechthebbende is en blijft dezelfde persoon (binnen dezelfde familie). De rechthebbende wil graag in het graf asbestemmingen laten plaatsvinden in plaats van begravingen. De rechten zijn en blijven bij deze persoon; vanaf 2022 (of eigenlijk al een jaar eerder) kunnen de grafrechten weer worden verlengd voor een X aantal jaren.


16 juni 2020