Grafrechten na schudden

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag

Als een graf geschud wordt op verzoek van de rechthebbende (de restanten komen dieper in het graf). Het graf is eeuwigdurend, blijft het recht op eeuwigdurend dan bestaan of kan het dan een grafrecht termijn van 30 jaar worden? Als dat niet zo is kan de stichting dan wel onderhoudskosten gaan berekenen voor de begraafplaats?

Antwoord

Als een rechthebbende een bepaald verzoek indient aangaande het graf waarvan hij de rechthebbende is, dan heeft dit geen consequenties voor de grafrechten: als het een particulier graf voor onbepaalde tijd was, dan blijft dit zo.

Het innen van onderhoudskosten is een mogelijkheid om alsnog inkomsten te genereren op een graf dat ooit voor onbepaalde tijd is uitgegeven. Dit kan overigens voor alle graven worden doorgevoerd. Echter dit is een aanzienlijke aanpassing op de grafrechten. Dergelijke onderhoudskosten kunnen nu worden ingesteld. Dit moet vervolgens wel even worden opgenomen in het Reglement en in de Tarieflijst. Echter, deze regeling geldt vervolgens voor alle graven die vanaf nu worden uitgegeven. Daarnaast geldt deze regeling op het moment dat de grafrechten worden overgeschreven op een ander persoon.

Overigens, veel begraafplaatsbeheerders nemen in het Reglement / de Verordening op, dat bij overlijden van een rechthebbende van een particulier graf, de rechten binnen een jaar moeten worden overgeschreven op een ander (familielid bijvoorbeeld). Als dit niet binnen de gestelde periode gebeurt dan vervallen de rechten weer aan de beheerder van de begraafplaats. Wellicht een tip om van bepaalde graven voor onbepaalde tijd af te komen.


16 juni 2020