Gezamenlijk graf voor kist en urn?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: f. Wettelijke voorschriften

Vraag

Een vrouw vraagt of de urn van haar overleden man – na haar overlijden – bij haar in de kist mee begraven mag worden. Zijn hiervoor algemene richtlijnen?

Antwoord

Volgens de Wet op de lijkbezorging mogen er geen twee overledenen op één niveau, in één graf worden begraven. Echter, voor een urn is geen wettelijk grafdiepte vereist, dus bijvoorbeeld in de deklaag (van 65 cm.) is het wel mogelijk om daar de urn in te plaatsen.

Wat ook opties zijn is bijvoorbeeld een overledene in een kist op de onderste laag en de urn van een overledene die is gecremeerd op de bovenste te plaatsen. Ook kan de urn in een sier-urn vastgezet worden óp het grafmonument. Wat zelfs eventueel kan (maas in de wet) is de as van de overledene uitstrooien ín de kist. Of u dit als optie wil noemen, is aan u.


26 november 2020