Financiering grafmonumenten (als erfgoed)

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

VRAAG

Als kerkgenootschap, hebben wij een kerktuin met 50 graven van circa 175 jaar oud. Om het erfgoed te behouden is conserveren noodzakelijk. Zijn er financiële mogelijkheden, die de LOB kent, om dit voor het grootste deel te financieren? Het zijn geen monumenten en dus is – volgens mevrouw Le Coultre (RCE) – SIM niet van toepassing.

ANTWOORD

Voor de instandhouding van begraafplaatsen of specifieke monumenten zijn slechts beperkt subsidiemogelijkheden. Wanneer er geen aanwijzing als monument heeft plaatsgevonden, zijn die mogelijkheden op nationaal niveau nihil. U schrijft zelf al dat de RCE aangeeft, dat in uw situatie de SIM helaas niet van toepassing is.

Ik ken de situatie op uw kerktuin persoonlijk niet. Ik kan dus ook niet inschatten of een eventuele aanwijzing als gemeentelijk monument wenselijk is en of er daarop volgend vanuit de burgerlijke gemeente subsidiemogelijkheden zijn. Om dit te onderzoeken adviseer ik u contact te zoeken met de afdeling monumentenzorg / cultureel erfgoed van uw gemeente. Bij voorkeur heeft u ook een afspraak ter plaatse. In veel gevallen kan dat positief werken in de verdere procesgang.

Er zijn begraafplaatsen die goede contacten hebben met steenhouwers, die regelmatig op de begraafplaatsen komen. Ik zie in onze administratie dat u niet veel begravingen op jaarbasis heeft. Met enig voorbehoud trek ik hieruit de conclusie dat de steenhouwer zeker niet wekelijks op uw begraafplaats komt. Het kan echter zeker interessant zijn om contact met hen te zoeken. Een concreet voorstel voor de restauratie van een of meerdere monumenten waarbij een beroep gedaan kan worden op hun ervaring en vakkennis, bied zeker kansen op succes. Sponsoring in natura. Wat u daar tegenover kunt stellen, dat is een bespreekpunt voor uw bestuur.

Andere begraafplaatsen hebben ook wel een groep mensen om zich heen verzameld en een groep ‘Vrienden van ….’ gevormd. Betrokken mensen die zich inzetten voor het behoud en instandhouding van een specifieke begraafplaats. Ook zij kunnen door fysieke inzet of het houden van acties, menskracht en middelen verzamelen welke ingezet worden ter conservering van uw kerktuin. Ook zijn serviceclubs als een Rotaryclub, Kiwanis of Lions vaak bereid om in gezamenlijk overleg een actie te starten en financiële middelen in te brengen voor een eventuele restauratie van een of meerdere grafmonumenten of structuur van een begraafplaats. Alle genoemde mogelijkheden vragen echter een actief beleid van de houder van de begraafplaats. Hoe groter het sociaal netwerk dat hiervoor in gezet kan worden, hoe groter de kans op succes.

Tenslotte doet de vraag zich op of van de graven de rechthebbende nog bekend zijn. Tenslotte zijn zij in het overgrote deel van de gevallen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van de graven / het grafmonument.

Helaas heeft de LOB voor u niet ‘het ei van Columbus’ en direct een instantie paraat die met de geldbuidel rammelt. Er zijn echter wel mogelijkheden die kansen op succes bieden.

IW nov22
28 november 2022