Aandachtspunten bij oprichting nieuwe (begraafplaats-)stichting?

Onderwerp: Bestuur en beleid

VRAAG

Onze begraafplaats is nu eigendom van een PKN gemeente, die samen verder gaat met een kerk in een naburige plaats. De begraafplaats willen we behouden voor ons dorp en haar inwoners. Er wordt een stichting opgericht met een stichtingsbestuur waar de begraafplaats onder valt. De begraafplaats heeft een eigen administratie en is financieel helemaal los van de kerk. Wat zijn aandachtspunten waar we om moeten denken bij het oprichten van de stichting? Zijn hier misschien voorbeelden van?

ANTWOORD

Het komt vaker voor dat kerkelijke begraafplaatsen ondergebracht worden in een stichting om ervoor zorg te dragen dat de begraafplaats ook kan blijven bestaan, wanneer de kerkelijke gemeente onderdeel is van een fusie of helemaal opgeheven wordt. U schrijft dat de begraafplaats een eigen administratie heeft en financieel helemaal los staat van de kerk. Dat zijn twee belangrijke punten, niet alleen voor nu, maar zeker voor de toekomst van de begraafplaats. Met name vooruit betaalde graf- en onderhoudsrechten zijn een aandachtpunt wanneer de begraafplaats een andere rechtsvorm krijgt. De ‘bruidsschat’ die de stichting meekrijgt moet voldoende groot zijn om aangegane verplichtingen te kunnen uitvoeren gedurende de termijn waarvoor de rechten afgekocht zijn. Daarnaast moet er bij de start van de stichting een actueel nieuw reglement aanwezig zijn. Grafrechten worden immers niet meer door of namens het college van kerkrentmeesters gevestigd, maar door de stichting.

Voor de kerkrechtelijke procedures verwijs ik u naar de VKB kerkrentmeesters in Dordrecht.

VKB Kerkrentmeesters

Vrieseweg 82

3311 NX Dordrecht

078-6393666

[email protected]

www.kerkrentmeester.nl

Wanneer u voor de uitwisseling van ervaring contact wilt met een stichting welke een protestantse begraafplaats onder haar beheer heeft, kan ik een stichting benaderen met de vraag of zij daarvoor open staan. Ik kan vanzelfsprekend niet zonder hun toestemming hun contactgegevens aan u geven.

IW apr23
18 maart 2024