Aankondiging van voorgenomen ruiming

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: g. Verordening / reglement

VRAAG

Wij hebben enkele graven waarvan de termijn is verstreken, maar wij geen rechthebbende kunnen bereiken. Hoe lang moeten wij nu een aankondiging bij de ingang van de begraafplaats en bij het betreffende graf plaatsen voordat wij tot ruiming kunnen overgaan ?

ANTWOORD

Allereerst is het belangrijk wat hierover staat vermeld in het Reglement/verordening van uw begraafplaats. Vaak wordt vermeld, dat indien de rechthebbende niet te traceren is, de grafrechten na een jaar teruggaan naar de begraafplaatsbeheerder. Goed om te bezien wat hierover concreet staat vermeld.

Een aankondiging op het mededelingenbord en een bordje bij het graf moeten minimaal één jaar aanwezig zijn. Indien u na dit jaar nog geen reactie heeft ontvangen, dan kunt u de grafrechten laten vervallen en eventueel het graf ruimen. Conform de jurisprudentie op dit gebied is de termijn van een jaar afdoende.


9 februari 2021