Aanleg asveldje?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw, Graag nog even een advies van u. Er komen de laatste tijd nogal eens vragen vanuit de parochie of de as van een dierbare verstrooid kan worden op de begraafplaats. Of bij het graf van ouders of familieleden. Hoe ga ik hier mee om, en hoe registreer ik dat. Wij hebben geen asveldje maar denken er wel aan. Kunt u mij helpen? Met vriendelijke groet, M. v. I.

Antwoord:

Geachte heer v. I., Om as te kunnen verstrooien op een begraafplaats is het van belang dat de gemeente de begraafplaats aanwijst als strooiveld. De as mag dan overal op de begraafplaats worden verstrooid en u kunt op een plaats naar keuze een strooiveldje aanleggen. Wanneer iemand as wil verstrooien in of op een eigen graf dan is daarvoor toestemming nodig van de rechthebbende. U registreert elke verstrooiing in uw administratie door de locatie aan te geven waar de as is verstrooid, (dat kan dus ook het grafnummer zijn), de naam en overlijdensdatum van de overledene, en: het crematienummer! Dat is een uniek nummer dat door het crematorium aan de overledene wordt gekoppeld en dat ook vermeld moet staan op het vuurvaste steentje dat bij de as is gevoegd en op de asbus staat waarin de as wordt geleverd. Overigens is het wel van belang dat u de mogelijkheden om as te verstrooien of bij te zetten op uw begraafplaats goed vastlegt in uw reglement. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
12 september 2007