Aanleg natuurbegraafplaats

Onderwerp: Bestuur en beleid

Vraag:

 
Namens het bestuur van het heideveld (een stichting in buurtschap steenwijkerwold gem steenwijkerland met 250 ha cultuurland en 50 ha bos) zou ik graag wat meer informatie willen voor de aanleg van een natuur begraafplaats.
 

Antwoord:

 
Uit uw vraag meen ik te kunnen opmaken dat u gedachten of ideeën heeft rond de aanleg van een natuurbegraafplaats.
Uw vraag is echter zo algemeen gesteld dat het moeilijk is daar een antwoord op te formuleren. Maar wat ik u wel kan vertellen is het volgende.
U heeft de gemeentelijke overheid nodig om de gewenste bestemming te krijgen op de grond die u kennelijk beschikbaar heeft. Er is een bestemmingsplan procedure nodig. Afhankelijk van diverse omstandigheden is het niet ongewoon dat deze lang kan duren. Voorts heeft u, lijkt mij zo, een bedrijfsplan en/of  een exploitatie plan nodig, althans als u wil investeren en daarvoor niet zelf de middelen heeft.
En u heeft te maken met de wettelijke regeling rond begraafplaatsen. Het gaat hier met name dan om de Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging
Maar er zijn zeker beheerders van bestaande natuurbegraafplaatsen die u veel meer informatie kunnen verschaffen.
Bijgaand treft u aan een lijst met de meest actuele situatie rond natuurbegraafplaatsen. Ik adviseer u contact te zoeken met een of meerder beheerders en u uitvoerig te laten voorlichten.
 

Jo Beltman
29 augustus 2012