Aanleg strooiveld

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,
Het bestuur van de R.K. kerk O. te P. denkt aan de mogelijkheid een strooiveld op haar begraafplaats aan te leggen. Zou u mij,als vertegenwoordiger van dit bestuur, de voorwaardeneisen waaraan een dergelijke voorziening dient te voldoen, willen doen toekomen. Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Hoogachtend, Th.H.

Antwoord:

Geachte heer H.,
de voorwaarden waaraan een strooiveld moet voldoen staan summier omschreven in de Inspectierichtlijn Lijkbezorging van het ministerie van VROM. De tekst van deze richtlijn kunt u vinden in de Bibliotheek in het ledengedeelte van onze LOB-website www.begraafplaats.nl
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
14 september 2006