Aannemen en controle op, verlof en registratieformulieren

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte Heer/mevrouwIn onze gemeente lopen wij niet voor. De ondernemer gaat zelf voor naar het graf. Na de kist opgezet te hebben en eventueel te hebben laten dalen, gaat hij weg. En laat het verlof en het registratie formulier achter, in een daarvoor bestemde brievenbus( wij controleren deze papieren met het nummer op de kist als de stoet weg is). Nu stellen twee (plaatselijke ondernemers dat dit niet volgens de wet (nieuwe wet) op de lijkbezorging mag. Mijn vraag is nu is nu handelen wij in strijd met de wet of niet? Mijn inziens niet, aangezien we het registratie nummer controleren voor we het graf dichtmaken, mocht dit niet goed zijn kunnen we hier nog altijd op reageren. Met vriendelijke Groet,F. V.

Antwoord:

Geachte heer V., In de gewijzigde Wet op de lijkbezorging staatin artikel 8:Artikel 81. Op de kist of op een ander omhulsel van het lijk wordt een registratienummer aangebracht, dat correspondeert met het nummer, vermeld op een bijgevoegd document dat tevens de namen, de data van geboorte en overlijden van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborenebevat, nadat is vastgesteld dat het document betrekking heeft op het lijk.
2. Tot begraving of crematie wordt niet overgegaan dan nadat de houder van de begraafplaats of van het crematorium de overeenkomst heeft vastgesteld tussen het op de kist of het omhulsel vermelderegistratienummer en het nummer, vermeld op het document, bedoeld in het eerste lid.
3. Indien er reden is om aan te nemen dat de gegevens op het document dan wel op de kist of het omhulsel niet juist zijn, vindt zo mogelijk de identificatie van het lijk plaats door twee personen die deoverledene bij leven hebben gekend, in tegenwoordigheid van de houder van de begraafplaats of het crematorium. De plaatselijke ondernemers hebben dus gelijk. Het is trouwens niet voor niets dat dit zo in de wet is opgenomen. U zult er niet aan moeten denken, dat na de plechtigheid blijkt dat het verkeerde lijk in een graf wordt bijgezet: hoe vertelt u het de familie? Het is ineens uw probleem geworden als beheerder. Nou niet een juiste reden om de krant te halen. Jaarlijks komt het toch wel een keer voor dat de uitvaartondernemer per ongelijk de verkeerde kist aanbiedt. U zult daarom toch moeten invoeren dat een moment voor de bijzetting de controle wordt uitgevoerd tussen kistnummer en document. Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
12 november 2009