Aansprakelijkheid bij stormschade

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw, De begraafplaats is aangesloten bij uw organisatie. Graag maak ik gebruik van uw expertise voor de volgende casus. Twee graven liggen met de ‘hoofdeinden’ tegen elkaar. De grafsteen van graf A is omgewaaid door de storm en achterover geslagen. Daardoor is ook de grafsteen van graf B omgeslagen en heeft daarbij de marmeren dekplaat beschadigd. [zie verder bijgaande foto’s] In sjieke termen uitgedrukt: het is zeer waarschijnlijk een causaal verband tussen het omwaaien van de steen van graf A en de schade op graf B. Nu zijn van graf A de rechten verlopen: in 2000 hebben de toenmalige rechthebbenden afgezien van verlenging. Van graf B is de looptijd nog tot 2015. Vraag: Kunnen de rechthebbenden van graf B de kosten voor herstel claimen bij de begraafplaats? Met vriendelijke groet, F. D.

Antwoord:

Geachte heer D, Ik raad u aan om wanneer de grafrechten verlopen zijn of vervallen, ALTIJD meteen de grafbedekking te verwijderen. Ten eerste omdat u daarmee aan al uw ‘klanten’ aangeeft dat (graf)rechten (en daarmee ook het recht om grafbedekking geplaatst te houden) ook plichten met zich meebrengen. Nu wekt u de indruk dat het op uw begraafplaats niets uitmaakt of men zijn grafrechten verlengd en betaald, of dat men deze laat vervallen en niets meer betaald: in beide gevallen houdt u het graf toch wel in stand. Maar het is wel een staaltje van ongelijke behandeling: als ik de rechthebbende van graf B was zou ik om die reden onmiddellijk mijn grafrechten opzeggen, zodat ik net als mijn buurman van graf A. GRATIS mijn graf in stand kon houden. Ten tweede om de reden die u zelf heeft aangegeven. Omdat er van graf A. nu geen rechthebbende meer is die verantwoordelijk is voor de aanwezige grafbedekking, bent u als houder/beheerder van de begraafplaats degene die daarvoor verantwoordelijk is. U kunt inderdaad aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het monument heeft aangericht aan graf B. Met vriendelijke groet, P. Harmsen

Jo Beltman
9 maart 2010