Aantal graven per hectare?

Rubriek: Beheer en exploitatieOnderwerp: c. Uitbreiding

VRAAG

Is er een adviesregel over het aantal graven op een “normale” begraafplaats per ha?

ANTWOORD

Je vraag roept een vraag op. Zijn er plannen voor uitbreiding of herinrichting van een begraafplaats in jouw gemeente? Het korte antwoord op je vraag over een adviesregel is: Nee, er is geen algemene adviesregel voor het aantal graven per hectare voor een reguliere begraafplaats.

Om het aantal graven per hectare te kunnen bepalen zullen er eerst een heel aantal andere vragen beantwoord moeten. De antwoorden op die vragen leiden tot het aantal graven per hectare. Denk hierbij aan:

  • Gewenste uitstraling van de begraafplaats. Zoveel mogelijk graven per hectare geeft weinig groen, smalle paden en graven welke wellicht aan drie zijden aaneengesloten liggen. Twee rijen graven met hoofdeinde tegen elkaar, een pad en weer twee rijden graven. Is een mogelijke vorm in inrichting van een (deel van een) begraafplaats. De vraag is of dit aansluit bij de huidige wens van de bevolking. In tijden dat de begraafplaats aantrekkelijk moet zijn niet alleen voor begraven, maar ook voor andere vormen van bezoek en activiteiten, is dit niet (meer) de meest gewenste inrichting.
  • Aantal begraaflagen per graf. Wanneer om welke reden dan ook besloten wordt om graven met slechts een begraaflaag uit te geven, heeft een echtpaar al twee graven naast elkaar nodig om bij elkaar begraven te kunnen worden. Bij een graf met meer begraaflagen, hebben zij aan de oppervlakte van een graf voldoende. In die situatie blijft er meer ‘algemene’ ruimte voor groen en paden beschikbaar.
  • De beschikbare ruimte voor herinrichting of uitbreiding. Is de ruimte beperkt en is er een capaciteitsprobleem, dan moet er wellicht gekozen worden voor weinig ‘groen’. Door soortkeuze en situering van graven kan ook dan echter toch een groene ruimte gerealiseerd worden.

Wanneer de vraag andersom gesteld wordt, is de situatie anders. Ik ken een begraafplaats waar op een oppervlakte van bijna 5.000 m2 zoveel mogelijk algemene keldergraven aangelegd moesten worden. Na veel rekenen bleken er 1.042 grafkelders voor elk vier overledenen geplaatst te kunnen worden. Op die 5.000 m2 kunnen dus bijna 4.200 overleden bijgezet worden. Je kan dan wel nagaan dat hier weinig ruimte voor groen en intimiteit rondom de graven overgebleven is. Is het praktisch? Dat wel. Zou een dergelijk project nu weer zo uitgevoerd worden? Met voortschrijdend inzicht en teruggelopen aantallen begravingen is het antwoord nee. In de praktijk blijken nabestaanden eerder te kiezen voor de ‘groenere’ delen van de begraafplaatsen, ondanks hogere kosten.

IW nov22
28 november 2022