Aanvraag begrafenis: wie moet betalen?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Als bestuur stellen wij ,dat niet wij ,maar de begrafenisondernemer de opdrachtgever is naar de familie van een overledene. Een begrafenisondernemer vraagt aan ons geld over de post , graf,grafrechten etc ,omdat de nabestaanden van een client ,op ons kerkhof begraven, niet betalen. Wij, als kerkhof stellen dat hij een ondernemers risico loopt en zich daar eventueel voor kan verzekeren. of van een post Dubieuze Debiteuren kan boeken. Wij zijn niet van plan hem te betalen, wat hem de opmerking uitlokte, dat hij dan in de toekomst misschien in twijfelgevallen de mensen aanraad niet naar ons kerkhof te gaan. Wij zouden graag advies van u, zeker zullen zich in de toekomst deze gevallen vaker voorkomen. Alvast hartelijk dank
M. S. S.

Antwoord:

Geachte mevrouw/mijnheer S.,
U bevindt zich in een situatie die de schijn wekt dat niemand juist gehandeld heeft. Mij lijkt dat er maar een partij opdrachtgever kan zijn tot begraving van een overledene en dat is de familie cq de nabestaande die hiertoe het verzoek heeft gedaan. Dat men de organisatie van de begrafenis uitbesteed aan een uitvaartondernemer staat hier gedeeltelijk los van. Het is de opdrachtgever van de begrafenis die verantwoordelijk is voor alle kosten die daaruit voortvloeien. Wanneer u nu toch deze opdracht van de uitvaartondernemer hebt ontvangen, lijkt mij dat dit de aangewezen (rechts)persoon is en in dit geval verantwoordelijk voor de kosten. Wat het echter gecompliceerd maakt is dat deze opdracht niet op papier is vastgelegd, ik krijg althans die indruk. Dat zult u in de toekomst beter moeten regelen. De uitvaartondernemer zal zich dan ook wel 10x bedenken voordat hij een dergelijke opdracht ondertekent en hiervoor in de toekomst de familie een handtekening laten zetten, zodat hij hen aansprakelijk kan stellen bij wanbetaling. Als begraafplaats heeft u – naar ik mag hopen – wel een grafakte verstrekt waarop de rechthebbende van het graf vermeld staat. Het is de rechthebbende die toestemming heeft moeten geven voor de bijzetting in het eigen graf. En het is dus ook de rechthebbende die verantwoordelijk is voor de betaling van de grafrechten en deze kunt u dan als begraafplaats rechtstreeks op deze persoon verhalen, wanneer de uitvaartondernemer met deze post niet over de brug komt. Maar als hij u de opdracht tot begraven heeft verstrekt, is hij verantwoordelijk voor alle kosten. In het volgende nummer van De Begraafplaats (voorjaar 2006) besteden we aandacht aan het aanvragen van een begrafenis en wat je daaraan voorafgaand moet vastleggen. Want vaak loopt alles in goede samenwerking en vertrouwen op rolletjes. Maar dit is een klassiek geval waarin het dus gewoon mis kan gaan en iedereen naar elkaar wijst.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
3 januari 2006