Aanvraagformulier begrafenis

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Beschikt de LOB voor een standaardformulier waarmee een begrafenis aangevraagd kan worden en kunt u mij dat toezenden?

Antwoord:

Ja, in de bibliotheek (in het ledengedeelte) is een voorbeeld van een aanvraagformulier te vinden.
De verschillen per begraafplaats en begrafenis zijn echter groot. Een aantal zaken zal ongetwijfeld niet van toepassing zijn in uw gemeente, maar van belang is in elk geval dat de ondertekening goed geregeld is en dat duidelijk is dat de opdrachtgever voor de begrafenis verantwoordelijk is voor alle daaruit voortvloeiende kosten (dus ook de grafrechten voor 20 jaar als er in een eigen graf begraven wordt). Belangrijk is ook dat met de aanvraag voor de begrafenis meteen gecheckt en geregeld wordt of de huidige rechthebbende (wanneer het een bestaand graf betreft) nog leeft en/of iemand anders dan de rechten op naam moet nemen. Zonder rechthebbende kan/mag er immers niet begraven worden, omdat dat de persoon is die toestemming moet geven voor de bijzetting in het graf. Ook die toestemming is slim om meteen via het aanvraagformulier te regelen. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd.

Pauline Harmsen
1 september 2005