Aanwezigheid bij opgraving

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: f. Wettelijke voorschriften

Vraag

Een zoon verzoekt aanwezig te mogen zijn en toe te zien op de opgraving en de herbegraving van vader (overleden in 1973 en begraven op een algemene begraafplaats).

Antwoord

In de Modelverordening begraafplaatsen, welke door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is uitgegeven, is een artikel opgenomen over opgraven en het ruimen van graven, en de aanwezigheid van andere personen dan degenen welke de werkzaamheden uitvoeren. De Modelverordening geeft aan dat geen andere personen bij de werkzaamheden aanwezig mogen zijn. De Modelverordeningen van zowel de Protestantse begraafplaatsen als van de RK-begraafplaatsen hebben vergelijkbare artikelen. De meeste begraafplaatsen hebben dit artikel één op één, of in een iets andere bewoording, in hun eigen Beheersverordening of Reglement opgenomen. Een Beheersverordening is decentrale wetgeving. Op basis hiervan is toestemming  om aanwezig te zijn bij de opgraving niet verleend door de Burgemeester.

De LOB onderschrijft dit artikel in verordening of reglement. Het advies van de LOB aan haar leden is niet alleen dit artikel op te nemen in hun verordening of reglement, maar hier ook uitvoering aan te geven. De verantwoordelijke personen op de begraafplaatsen kunnen overwegingen hebben om hier toch van af te wijken, maar dat blijft een gemotiveerde overweging van de verantwoordelijk persoon, die uitvoering geeft aan de betreffende verordening of reglement. Rechthebbenden (of belanghebbenden) hebben geen recht kunt geen recht op een uitzondering op het artikel in verordening of reglement.

Overigens is toestemming op het verzoek om aanwezig te mogen zijn bij een herbegraving gebruikelijk en in deze casus ook verleend.

IW
2 november 2021