Actualiseren reglement

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,
Periodiek evalueren en actualiseren (zo nodig) wij het reglement van onze begraafplaats. Kunt u mij in dit verband informeren of de Wet op de lijkbezorging van 7 maart 1991 daarvoor nog steeds het wettelijke kader is en of op dit moment aan een revisie van deze wet gewerkt wordt? (Ik beschik over de versie van genoemde datum die te vinden is op www.wetten.nl.) Zijn er nog andere documenten die hiervoor van belang zijn? En tenslotte: Kunt mij helpen aan een soort standaardreglement voor begraafplaatsen of aangeven waar dit (elektronisch) te vinden is? Voor uw informatie dank ik u bij voorbaat.
Betty de B.-B.

Antwoord:

Geachte mevrouw de B.,
er wordt gewerkt aan een herziening van de Wet op de lijkbezorging uit 1991, deze is gepland voor 2006, maar het duurt nu al 10 jaar dus ik moet het nog zien of dat er nu wel van komt. Op onze LOB-website – knop Bibliotheek – is de volledige tekst te vinden, alsmede het aanvullende Besluit op de lijkbezorging en het Lijkomhulselbesluit. We beschikken ook over twee voorbeeldreglementen , deze zijn ook op onze website te vinden. De modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en – geschikter voor particuliere begraafplaatsen – het modelreglement van de Nederlandse Hervormde Kerk. Wanneer u als Rooms Katholieke begraafplaats waarde hecht aan de goedkeuring van uw reglement door het bisdom dan dient u het RK-model aldaar aan te vragen (Als LOB vinden wij dat er nogal wat haken en oren aan zitten, vandaar dat we het niet zelf verspreiden, dit is de verantwoordelijkheid van de RK-kerk.)
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
17 januari 2006