Advies mbt gebruik dichte afdekplaat

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Tot nu toe hebben wij altijd geëist dat er een dichte afdekplaat komt voordat het monument geplaatst wordt. Men wil een diepere laag van de grond. De steenhouwers zeggen dat bijna nergens meer een dichte afdekplaat wordt gebruikt? Heeft u advies hierin?

Antwoord:

Geachte heer B., Een afdekplaat is zeer functioneel wanneer op het graf marmerslag, o.i.d. wordt aangebracht. In die gevallen zou u dat ook zeker willen handhaven. Maar een afdekplaat frustreert het op een juiste wijze aanbrengen van grafbeplanting. Grafbeplanting kan een zeer terechte wens zijn van de nabestaanden Bovendien, uitgaande van goed aangebracht en onderhouden, levert het ook een bijdrage aan een groenere begraafplaats. Dat wordt over het algemeen zeer gewaardeerd. Het is wel zaak een en ander op te nemen in uw reglement, verordening of algemene regelen voor het aanbrengen van grafbedekkingen.

Jo Beltman
1 maart 2010