Advies mbt niet betalende uitvaartondernemer

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Geachte mevrouw, heer,Bij ons is het gebruikelijk dat de rekeningen van het begraven op onze begraafplaats bij altijd via de uitvaartleider lopen. De kosten bestaan meestal uit grafrechten en grafdelven. Nu hebben wij vorige maand een begrafenis gehad met voor ons een “vreemde uitvaartleider” die nog niet eerder een begrafenis had verzorgd op onze begraafplaats. De nota van de grafrechten, grafdelven en kleine koffietafel hebben wij in opdracht van de uitvaartleider naar hem toegezonden.Hij heeft de grafrechten en de koffietafel aan ons betaald, maar de kosten voor het grafdelven niet. Hij zegt dat deze kosten niet onder de verzekering vallen en dat wij maar contact moeten opnemen met de familie. Hij is niet van plan deze kosten aan ons te betalen. Wij hebben contact gehad met de familie en volgens de familie hebben zij alles betaald aan de uitvaartleider en volgens de familie heeft de uitvaartleider tegen hen gezegd dat dit een zaak is tussen de uitvaartleider en de begraafplaats.Kunt u ons advies geven wat wij moeten doen, kunnen wij de rechtsbijstandverzekering inschakelen?Met vriendelijke groet,namens het college van kerkrentmeestersB. V. S.

Antwoord:

eachte heer V. S., Het is uitermate vervelend dat de uitvaartleider u niet alle kosten wenst te betalen die u heeft gemaakt voor de begrafenis.U vraagt ons wat u kunt doen.U schrijft daarover niet maar het lijkt mij dat u het stadium heeft bereikt om in elk geval schriftelijk het betalingsverzoek te doen met vermelding van de betalingstermijn. Maar mogelijk heeft u dat al gedaan. Als niet wordt betaaltd zou ik het verzoek nog eens herhalen. Op deze wijze heeft u in elk geval bewijsmateriaal verzameld. Als ook dat niet tot resultaten leidt bent u toch aangewezen op het inschakelen van een deurwaarder. Of een eventuele rechtsbijstandverzekering iets kan betekenen betwijfel ik. Daar zou u zelf de polis op moeten nalezen of uw verzekering of tussenpersoon moeten bellen.  Ik wens u veel succes.

Jo Beltman
16 februari 2011