Advies op maat voor herbeplanting

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,
Kunt u een advies op maat geven voor de herbeplanting van onze begraafplaats ? Wij hebben de restauratie van de monumentale ringmuur net afgerond. Op de begraafplaats staat de oude ruïne van een in 1572 vernielde kerk. We hadden voor de restauratie van de muur een dertigtal coniferen gekapt die teveel waren uitgegroeid en in de weg stonden. Er loopt een pad langs een deel van de begraafplaats met aan de andere kant nieuwbouw van het bejaardencentrum. We zouden vanaf het pad zicht willen houden op de begraafplaats en tegelijk genoemde gebouwen vanaf de begraafplaats enigszins willen camoufleren. Er zijn een aantal eiken ziek. Die zullen in de komende tijd waarschijnlijk moeten verdwijnen. We willen het aantal graven nog wat uitbreiden. We willen graag aan de drie mannen die alle onderhoud van de begraafplaats voor hun rekening nemen, evenals aan de beheerster een “say” geven in die herbeplanting, maar we willen het monumentale en bijzondere karakter van de begraafplaats ook honoreren. Dat is in het kort de situatie. Daarom vragen wij om een deskundig advies over geschikte bomen (langzame groeiers) en mogelijk andere beplanting. Kunt u dat verzorgen? Of ons een adres geven waar we dat kunnen vragen. Wat zouden de kosten zijn? Namens het College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te W..
P.M.

Antwoord:

Geachte heer M.,
Mijn excuses voor mijn trage reactie, ik ben slechts beperkt inzetbaar voor de LOB, dus soms blijft iets dan wel eens een paar dagen liggen helaas. Een advies op maat, zoals u mij vraagt, kan de LOB dan ook niet voor u verzorgen. Naast de beschikbare tijd heeft u hier ook de specifieke deskundigheid nodig van een groenspecialist, die met u kan meedenken over de toekomstige beplanting, de vervanging van de zieke bomen op termijn, ontwerp, aanleg en onderhoud van een en ander. Ik kan u wel een lijstje sturen met suggesties voor grafbeplanting; en ook op onze website zijn in het archief van ons vakblad De Begraafplaats diverse artikelen te vinden over geschikte bomen en heesters voor begraafplaatsen. Desalniettemin denk ik dat het verstandig is om eens een keer een oriënterend gesprek te hebben met een hoveniersbedrijf of landschapsadviesbureau dat ervaring heeft met de beplanting op begraafplaatsen. In De Begraafplaats adverteren regelmatig diverse bedrijven waarmee u contact kunt opnemen, en die u ongetwijfeld een vrijblijvend voorstel willen doen.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
1 januari 2006