Advies over mogelijk gedenkteken met klassieke muziek

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Geachte Mevrouw/mijnheer, Bij het Bestuur van de S. B. G.is een verzoek gekomen om bij een gedenkteken klassieke muziek af te spelen. Men wil in het staande deel van het gedenkteken 6 stuks knoppen plaatsen. Wanneer men dan op een willekeurige knop duwt hoort men verschillende klassieke muziek. De duur is ±20 seconden en het aantal decibels bedraagt ±50. Graag zouden wij advies hebben wat te doen bij deze vraag.? Is bij het L.O.B. iets bekend hieromtrent? Voordat wij aan de Fam. uitsluitsel geven graag uw eventuele advies m.vr.gr S. B. G. Penningmeester F.J.A.A. L.

Antwoord:

Geachte heer L., U heeft de twijfelachtige eer bij mijn weten als eerste zo’n verzoek van een ‘geluidsmonument’ te ontvangen. Laat ik voorop stellen dat u de beheerder van een begraafplaats altijd een verzoek kan weigeren. Belangrijk om hierover iets in de Verordening te hebben staan. Vragen die opkomen zijn: – geeft dit geen overlast? – hoe duurzaam en ‘hufterproof’ is het systeem? Er zijn hier geen vaste antwoorden op te geven. Mijn advies is als volgt. Belangrijk is dat u een aantal zaken in een kort briefje vastlegt, welke voor akkoord ondertekend dient te worden door de rechthebbende en opgeborgen wordt in het betreffende grafdossier. Hierin zou kunnen staan dat de Begraafplaats akkoord gaat mits: – het geluidsniveau eenmalig is af te regelen na plaatsing van het monument in aanwezigheid van de beheerder. dat de maximale duur van een muziekgedeelte 20 sec. is – dat de rechthebbende volledig verantwoordelijk is voor het goed functioneren van het systeem – dat bij evt. schade niet de beheerder maar de rechthebbende reparatie binnen 30 dagen (nader in te vullen) dientuit te voeren – dat de duurzaamheid minimaal 20 jaar (nader in te vullen evt.) moet zijn Tja, een hele lijst, maar volgens mij voor beide partijen niet onwerkbaar. Als de rechthebbende hiermee akkoord kan gaan, wat staat u nog in de weg om dit verzoek te weigeren?!

Wim van Midwoud, Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
26 augustus 2008