Afhalen gedenkteken

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Wij hebben een probleem gehad op een begraafplaats met het afhalen van een gedenkteken. De begraafplaats heeft niet toegestaan dat een steenhouwer een gedenkteken zou verwijderen omdat de rechthebbende daarvoor nog geen schriftelijke toestemming had gegeven. Inmiddels is dat wel het geval maar dit alles heeft wel voor een behoorlijke vertraging en ergernis bij de nabestaanden en kosten voor ons veroorzaakt. Bij mijn weten zegt de wet op de lijkbezorging dat een graf alleen geopend mag worden middels schriftelijke toestemming, er staat nergens dat een steenhouwer de afdekplaat niet voortijdig mag weghalen. Zoals u weet moet een steenhouwer de afdekplaat wel voortijdig weghalen omdat het graf anders niet geopend kan worden. Wachtend op uw reactie verblijf ik. Met vriendelijke groet,
D.-J. van D.

Antwoord:

Geachte heer van D.,
Ik kreeg uw vraag doorgestuurd van onze organisatieassistent. Voor zover ik het kan beoordelen heeft de begraafplaats juist gehandeld. Als ik een steenhouwer op onze begraafplaats zou krijgen die een steen wil verwijderen maar hij heeft daarvoor geen opdracht gekregen van de rechthebbende dan zou ik hem dit ook (moeten) verbieden. De gedenkplaat is immers het economisch eigendom van de rechthebbende. De begraafplaats mag deze niet zomaar laten verwijderen. Het uitsluitend recht op een eigen graf impliceert niet alleen het recht om iemand te doen begraven en begraven te doen houden (dus ook om het graf te doen openen of sluiten) maar ook het recht om een gedenkteken te doen plaatsen of wegnemen. Met de schriftelijke toestemming tot openen en of sluiten van het graf wordt door de rechthebbende meestal ook de toestemming tot het (laten) verwijderen en terugplaatsen van de grafbedekking gegeven. Waarom dit extra kosten of ergernis heeft veroorzaakt is mij dan ook onduidelijk. Geen verstandig mens (familielid of uitvaartondernemer) zal een begrafenis willen organiseren in een eigen graf zonder instemming, medeweten en betrokkenheid van de rechthebbende ervan.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
16 mei 2006