Afmeting van graven

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte Mevrouw Harmsen. Op ons kerkhof begraven we tot nu toe twee hoog met een grondoppervlak van 120 x 250 cm. Nu komen we op een punt van het kerkhof waar de grondwaterstand erg hoog is ondanks de aangebrachte drainage. We zijn nu voornemens om maar één hoog te gaan begraven maar dan familiegraven uit te geven van twee kisten naast elkaar. Kunt u mij informeren wat nu het grondoppervlak moet zijn voor zo’n dubbel graf? Bij voorbaat mijn dank. V.H. H.

Antwoord:

Geachte heer H, in het Besluit op de lijkbezorging staat precies omschreven wat de diepte van een graf moet zijn en wat de voorgeschreven afstand tussen de kisten is. Het Besluit staat in de Bibliotheek van de website van de lob, www.begraafplaats.nl , dus u kunt het zelf raadplegen en downloaden. Maar ik heb het even voor u opgezocht en lees in paragraaf vier het volgende: Artikel 5 1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter. 2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter. 3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing. 4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand. 5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven. 6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders. Een en ander betekent dat wanneer u twee kisten naast elkaar wilt begraven er minimaal dertig centimeter tussen de kisten in moet zitten. Nu zijn de meeste grafkisten niet breder dan 90 centimeter dus hoeft een dubbel graf niet breder te zijn dan 210 cm om voldoende afstand tussen de kisten te garanderen. Wel moet u dan zorgen voor voldoende afstand tot de kist in het naastgelegen graf (ook weer 30 cm) . U kunt ook kiezen voor een verdubbeling van uw huidige grafoppervlakte en de dubbele graven 240 cm breed maken. Dan kunnen er twee kisten in van elk maximaal 105 cm breed. Met een lengte van 250 cm zit u ook wel goed. 220 cm lang komt ook veel voor. Een en ander hangt samen met de ruimte op en indeling van uw begraafplaats. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
10 april 2007