Afmetingen graven

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

In onze gemeente is men bezig met de uitbreiding van een bijzondere begraafplaats. Voor de toestemming tot ingebruikname o.g.v. art. 41 WlB dient de gemeente, na uitvoering van de werkzaamheden, een toestemming tot ingebruikname af te geven. Wij dienen hiervoor de uitvoering te toetsen aan de voorwaarden zoals die o.a. in de Wet- en het Besluit op de lijkbezorging staan vermeld. Er ontstaat hierbij enige onduidelijkheid over de bedoeling van artikel 5 BlB, waarin staat: “De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter.” Hoe moeten wij deze bepaling uitleggen? Moet er daadwerkelijk 30 cm ongeroerde grond tussen 2 graven liggen, waarbij de werkelijke afstand dus royaler is als gevolg van talud (zuiver verticaal graven is in de meeste grondsoorten niet mogelijk, daarom talud meegerekend van 10-12 cm), zoals getekend in schets a? Moet er 30 cm ongeroerde grond blijven tussen de kisten, zoals geschetst bij b? Of wordt gerekend dat de afstand kist-kist minimaal 30 cm moet zijn, zoals geschetst bij c? Naar onze mening zou het artikel uitgelegd moeten worden volgens schets a. Immers, er ontstaat altijd een talud. Bovendien is dit de enige uitleg waarbij werkelijk 30 cm ongeroerde grond tussen de graven blijft.

Antwoord:

Waar het om gaat is dat er tussen de kisten minimaal 30 cm onaangeroerde grond zit. Dus in feite kunt u volstaan met oplossing b) Er zijn begraafplaatsen die uitgaan van een kistbreedte van 50 cm en graven van 80 cm breed uitgeven. Dat is dan wel een minimale grafmaat. Maar het is vaak mooier om tussen de graven nog wat meer ruimte te hebben. Zowel met het oog op de grafbedekking als met het oog op grafbezoek.

Pauline Harmsen
28 maart 2006