Afstand erfscheiding begraafplaats tav de aangrenzende woning

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Wij willen graag onze begraafplaats uitbreiden en willen graag weten hoeveel meter wij uit de aangrenzende woning moeten blijven. in afwachting met vriendelijke groet, mw. C. B.

Antwoord:

Artikel 6 van het Besluit op de lijkbezorging luidt: `De afstand van een graf tot de erfscheiding van de begraafplaats bedraagt ten minste één meter.` Er is geen regel die zegt dat er een bepaalde afstand tussen de erfafscheiding en andere dingen zoals een gebouw of een weg moeten zijn. Feitelijk kunnen die tegen de erfafscheiding aan liggen. Bij sommige begraafplaatsen is dat ook zo.

Bedrijfsbureau
11 maart 2010