Afstand tot nieuw te bouwen woning

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Kunt u mij wellicht melden of er voorschriften zijn voor het bouwen van een nieuwe woning in de nabijheid van een begraafplaats; is er een bepaalde afstand?
A. van der S.

Antwoord:

Er zijn wat aanwijzingen met betrekking tot de afstand met de bebouwde omgeving etc. vastgelegd in de Inspectierichtlijn Lijkbezorging van het ministerie van VROM. Zie ook onze bibliotheek op deze website . Verder is van doorslaggevend belang wat de gemeente in het bestemmingsplan heeft vastgelegd. In de juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl kunt u in de rubriek begraven tal van vragen en antwoorden vinden die betrekking hebben op dit onderwerp (aanleg begraafplaats, regelgeving etc.).
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
13 april 2006