Afstands criteria tav bebouwing

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte Dame/Heer Wij zijn in onderhandeling met onze gemeente, om grond te verkopen voor woningbouw.De wettelijke afstand van woonbebouwing is minimaal 15 mtr. vanaf de erfgrens voor begraafplaatsen.Terplaatse is door ons een stook gras aangelegd wat bestemd is voor As uitstrooien.Mag deze strook van 7 mtr. breedte deel uit gaan maken van de voornoemde 15 mtr.Met vriendelijke groet.P. J.

Antwoord:

Geachte heer J., U stelt ons een vraag over verplichte afstanden tussen de erfgrens van een begraafplaats en woonbebouwing.Tot 1986 was wettelijk geregeld dat er een afstand van 50 m in acht genomen (Wet op de lijkbezorging) diende te worden tussen erfgrens begraafplaats en woonbebouwing. Maar met de komst van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de bestemmingsplannen is dat komen te vervallen. Er is nu geen sprake meer van een wettelijk verplichte afstand. De door u aangehaalde 15 meter is mij dan ook onbekend. In de Inspectierichtlijn Lijkbezorging is nog wel sprake van een adviesafstand van ca 20 meter.Asverstrooing is in principe overal mogelijk zolang maar de toestemming van de eigenaar van de grond is verkregen.In dit geval bent u zelf de eigenaar.Er is dus geen wettelijke belemmering om de 7 meter strook te blijven gebruiken voor asverstrooing.Of dat ook wenselijk is is een andere vraag. Die kan ik niet beantwoorden omdat dat sterk afhankelijk is van de situatie ter plaatse, bijvoorbeeld als het gaat over de situering van woningen, het soort erfafscheiding van de begraafplaats e.d.. Dat is een onderdeel wat u in het overleg met de gemeente aan de orde zou willen stellen. Het gaat er hier namelijk om dat er een situatie wordt gecreerd dat de begraafplaats geen overlast (geluid maar ook visueel) ondervindt van haar omgeving.Ik wens u veel succes.


8 februari 2011