Afzuiginstallatie tbv as-behandeling

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: f. Wettelijke voorschriften

VRAAG

Is er sprake van een verplichting om een afzuiginstallatie te hebben voor de behandeling van as?

De LOB gaat uit van de aanname dat deze vraag gesteld wordt mbt behandeling van as op een begraafplaats. U kunt hierbij denken aan de mogelijkheid dat van nabestaanden de vraag gekomen is om een deel van as uit een asbus te halen, voordat deze geplaatst wordt of juist voordat de as verstrooid wordt.

ANTWOORD

Volgens de Wet op de lijkbezorging is het toegestaan om as te splitsen, dus dat is geen probleem. De Wlb zegt niet direct iets over de verplichting tot het hebben van een afzuiginstallatie. Daarvoor is Arbowetgeving van belang. Wat zegt de Arbowetgeving hierover in grote lijnen;

Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen.

De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.

Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. De vraag over een afzuiginstallatie gaat duidelijk over het voorkomen van lichamelijke problemen, namelijk stof(longen). Wat is vervolgens van belang. Aantal malen blootstelling x risico. De uitkomst kan zijn dan bij incidentele as behandeling het dragen van de juiste PBM’s zoals handschoenen en een mond/neusmasker voldoende is. Wordt er dagelijks meerdere malen met as gewerkt dan kan een afzuiginstallatie eventueel wel een vereiste zijn.

De Arbowetgeving geeft ook aan dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor een gezonde en veilige werkplek.


9 februari 2021